Wpisy do klasy pierwszej – rok szkolny 2020/2021

Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče,
na základě opatření MŠMT a vlády ČR k ochraně obyvatelstva k onemocnění COVID-19, se MĚNÍ organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Možné formy zápisu na ZŠ Stonava:
1. Rodičům s trvalým pobytem v obci Stonava bude doručen dopis s informacemi k zápisu a žádost o přijetí. Rodiče postupují takto: – vyplní papírovou žádost, dají do zalepené obálky a označí nápisem ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – zalepenou obálku vhodí do schránky u ZŠ nebo pošlou poštou na adresu: ZŠ a MŠ Stonava, Stonava 825, 735 34.
2. Rodiče si mohou žádost vytisknout z webových stránek školy. Vyplněnou žádost dají do zalepené obálky a označí nápisem ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – zalepenou obálku vhodí do schránky u ZŠ nebo pošlou poštou na adresu: ZŠ a MŠ Stonava, Stonava 825, 735 34.
3. Rodiče, kteří žádost neobdrží a nemohou si ji doma vytisknout, postupují takto: -Vyzvednou si žádost na sekretariátu školy, který je v provozu od pondělí do pátku, vždy od 7.00 – 12.00 hodin. Vyplní si žádost doma a v zalepené obálce s označením ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU vhodí do schránky u ZŠ nebo pošlou poštou na adresu: ZŠ a MŠ Stonava, Stonava 825, 735 34.
Podepsanou žádost je možné zaslat datovou schránkou: h25cdv9
Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky nebo o předčasné přijetí k plnění povinné školní docházky na naší škole, vyplňují jiný formulář, který obdrží rovněž na sekretariátu školy nebo si mohou žádost vytisknout z webových stránek školy a rovněž v zalepené obálce s označením ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU vhodí do schránky u ZŠ nebo zašlou poštou na adresu ZŠ a MŠ Stonava, Stonava 825, 735 34. Při odkladu a předčasném přijetí je třeba doložit lékařský posudek a posudek PPP, tiskopis obdržíte rovněž na sekretariátu nebo vytisknete z webových stránek. Vzhledem k současné situaci jej doručíte do ZŠ, až když budete mít vyjádření od lékaře i z PPP, nejpozději do konce srpna 2020.
V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel.č.: 596 422 129 nebo 792 279 599
ředitelka školy Mgr. Milada Heimerová

UWAGA!!!

Od středy 11. března 2020 škola uzavřena

Od 11. března 2020 se na základě nařízení Bezpečnostní rady státu ruší výuka na základních školách.
Žáci nebudou mít obědy.
Informace k výuce pro žáky budou zveřejňovány na webových stránkách školy.
O dalším vývoji vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.
Mateřské školy zůstávají v provozu.

Milada Heimerová, ředitelka školy