Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne:

Kierownik – mgr Marcela Gabrhel

Nauczyciele – mgr Wanda Grudzińska, mgr Katarzyna Slopek

Wychowawczynią Świetlicy Szkolnej jest mgr Monika Milerska
Nauka przebiega w dwu klasach:

I. klasa – 1., 4. r.n. – wychowawca : mgr Wanda Grudzińska
II. klasa – 2.,3., 5. r.n.- wychowawca: mgr Marcela Gabrhel