Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne:

Kierownik - mgr Marcela Gabrhel

Nauczyciele – mgr Wanda Grudzińska, mgr Katarzyna Slopek

Wychowawczynią Świetlicy Szkolnej jest mgr Monika Milerska
Nauka przebiega w dwu klasach:

I. klasa – 1., 3. r.n. – wychowawca : mgr Marcela Gabrhel
II. klasa – 2.,4., 5. r.n.- wychowawca: mgr Wanda Grudzińska