Kontakt

Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Stonawie jest częścią subjektu prawnego „Základní škola a Mateřská škola Stonava“ i należy do kompleksu szkół stonawskich.

Dyrektorem szkoły jest mgr Milada Heimerová.

Kierownik placówki: mgr Marcela Gabrhel

Tel.: 602 254 492, 

596 411 040

E-mail: Holkowice@seznam.cz

 

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím

Holkovice 326

735 34 Stonava
.