Zajęcia pozalekcyjne

Klub Dobrej Nowiny prowadzi p. Edyta Nierostek

Religię prowadzi ksiądz

- (lekcja przebiega w ZŠ Hořany)

Zespół folklorystyczny „Dziecka ze Stonawy” prowadzi mgr Wanda Grudzińska

Kółko języka angielskiego prowadzi mgr Hana Szczepańska

Kółko plastyczne prowadzi mgr Monika Milerska

Kółko dramatyczne prowadzi mgr Marcela Gabrhel

 

W budynku szkoły mieści się filia Muzycznej Szkoły Podstawowej w Karwinie.