Zajęcia pozalekcyjne

Klub Dobrej Nowiny prowadzi p. Edyta Nierostek

Religię prowadzi ksiądz dr Radoslav Skupník

- (lekcja przebiega w ZŠ Hořany)

Zespół folklorystyczny „Dziecka ze Stonawy” prowadzi mgr Wanda Grudzińska

Kółko dramatyczne prowadzi mgr Marcela Gabrhel

Kółko plastyczne prowadzi mgr Monika Milerska

W budynku szkoły mieści się filia Muzycznej Szkoły Podstawowej w Karwinie.