Zajęcia pozalekcyjne

Klub Dobrej Nowiny prowadzi dr Lucjan Klimsza

Religię prowadzi ksiądz Mirosław Kazimierz

Zespół folklorystyczny „Dziecka ze Stonawy” prowadzi mgr Wanda Grudzińska

Kółko plastyczne prowadzi mgr Monika Milerska

Kółko dramatyczne prowadzi mgr Marcela Gabrhel

Kółko języka angielskiego prowadzi mgr Hana Szczepańska

 

W budynku szkoły mieści się filia Podstawowej Szkoły Muzycznej w Karwinie.