Zajęcia pozalekcyjne

Klub Dobrej Nowiny prowadzi p. Edyta Nierostek

Religię prowadzi ksiądz

Zespół folklorystyczny „Dziecka ze Stonawy” prowadzi mgr Wanda Grudzińska

Kółko plastyczne prowadzi mgr Monika Milerska

Kółko dramatyczne prowadzi mgr Marcela Gabrhel

 

W budynku szkoły mieści się filia Muzycznej Szkoły Podstawowej w Karwinie.