Czas nauki

Czas nauki:

  1. lekcja:  8.00 – 8.45
  2. lekcja:  9.05 – 9.50
  3. lekcja: 10.00 – 10.45
  4. lekcja: 10.55 – 11.40
  5. lekcja: 12.10 – 12.55
  6. lekcja: 13.05 – 13.50

Świetlica Szkolna – 07.00-07.30 i 11.45-15.45