Krótka historia naszej szkoły

Krótka historia naszej szkoły

Położenie kamienia węgielnego pod budowę szkoły na Hołkowicach odbyło się 27 lipca 1899 roku.

Dzień 15 października 1900 był dla stonawskiej gminy dniem szczególnie uroczystym, bowiem w tym dniu odbyło się poświęcenie szkoły. Można więc było rozpocząć naukę. Stało się tak w poniedziałek 5 listopada 1900, gdy w nowej, prywatnej, ewangelickiej szkole w Stonawie na Hołkowicach jej pierwszy nauczyciel Karol Kluz rozpoczął inauguracyjną lekcję.

Szkoła aż do roku 1938 utrzymywała charakter szkoły ludowej, później stała się szkołą wydziałową, jej dyrektorem został Karol Piegza.

Po wybuchu drugiej wojny światowej polską szkołą na Hołkowicach zamknięto i otwarto we wrześniu 1945 roku. Młodzież wróciła do budynku szkolnego, który był w opłakanym stanie. Rozpoczęto remont. Pierwszym powojennym dyrektorem szkoły stał się Jan Pribula.

Rosnąca liczba uczniów, coraz większe wymagania programów nauczania i niewystarczające warunki klasowe spowodowały, że konieczne było  wybudowanie przybudówki. Przybudówkę oddano do użytu w 1954 roku. W tym roku zmieniono też nazwę szkoły na Ośmioletnią Szkołę Średnią z Polskim Językiem Nauczania w Stonawie. Pod koniec lat pięćdziesiątych rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych, sali muzycznej, gabinetów oraz szklarni. W latach sześdziesiątych dochodzi do kolejnej zmiany nazwy szkoły – Dziewięcioletnia Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania.

W latach osiemdziesiątych liczba uczniów w szkole maleje, klasy drugiego stopnia nauczania zostały zlikwidowane. W Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania zostaje tylko niższy stopień, który zostaje przeniesiony z budynku na Górzanach do zremontowanego budynku na Hołkowicach w 1983 roku.

Od 1 stycznia 1996 roku doszło w Stonawie do integracji czeskich i polskiej szkół oraz przedszkoli w jedną jednostkę administracyjną pod nazwą „Základní škola Stonava”. Dyrektorem subiektu prawnego został mgr Zdeněk Lusk.

W ostatnim dziesięcioleciu istnienia polskiej szkoły przeprowadzono generalny remont budynku. W budynku szkolnym mieszczą się obecnie dwie klasy szkoły podstawowej z rocznikami 1-5, klasopracownia językowa, świetlica szkolna, pokój nauczycielski, przedszkole, kuchnia oraz filia Podstawowej Szkoły Artystycznej w Karwinie.

Wyposażenie szkoły jest na wysokim poziomie. Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem technicznym, gdyż uczniowie pracują  na tablicy interaktywnej, do dyspozycji są też komputery podłączone do sieci internetowej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Polskim Jązykiem Nauczania odnoszą liczne sukcesy w różnych dziedzinach. Osiągnięcia te dotyczą różnych konkursów śpiewaczych, plastycznych, recytatorskich,  literackich i czytelniczych, uczniowie biorą także udział w konkursach matematycznych, językowych i sportowych.

Od września 2006 roku działa w naszej szkole pod patronatem MK PZKO  zespół folklorystyczny „Dziecka ze Stonawy” , który rozrasta się z roku na rok i odnosi spore sukcesy również poza granicami naszego państwa.

Szkoła współpracuje ze SP nr 1 im. A. Mickiewicza Marklowicach, ze SP z Polskim Językiem Nauczania w Olbrachcicach, z MK PZKO, z Urzędem Gminy, z Domem Opieki Społecznej w Stonawie, ze Stonawską Biblioteką.

Do tradycyjnych imprez organizowanych co roku należy: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Spotkanie z Mikołajem, Balik Szkolny, uroczystości Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Wycieczka Szkolna, Festyn Szkolny oraz Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

Nauczycielki uczące w szkole przez ostatnich dwadzieścia lat:

mgr Marcela Gabrhel (Trzaskalik)

mgr Wanda Grudzińska

mgr Dana Heczko

mgr Karin Hykel (Kałuża)

mgr Maria Kajfosz (Martynek)

mgr Barbara Kołorz

mgr Dominika Marciniak

Stefania Piszczek

 mgr Katarzyna Slopek

  

Wychowawczynie ŚSz w ostatnim dwudziestoleciu:

Bc. Krystyna Borska

Anna Gorecka

Jolanta Michałek

mgr Monika Milerska

mgr Barbara Pękała (Hamrozi)

Aleksandra Werner

 

Tercjanki:

Anna Koch

Grażyna Szwed

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *